Innlegg

Et ord på forhånd...

Bilde
Et ord på forhånd... Kjære brødre og søstre! "Gjennom vår munn skryter alle skapninger av deg og forkynner med glede din herlighets pris." (IV Bønn) Slik ber og synger de tyske katolikkene til sin Gud i hellige Mette. Vi bringer ros for all skapning til språket fordi vi vet: Vi skylder oss selv og våre liv til noe større og samtidig integrert i hele kosmos. Vi inkluderer alle medmennesker og medskapninger. "For det er ingenting virkelig menneskelig som ikke finner et ekko i hjertene til Kristi disipler" (Det andre Vatikankonsilet). Å synge og be er menneskelig – med alle skapninger. Å synge og be er kristent – med alle mennesker av god vilje. Å synge og be er katolsk – med hele kirken. I over ett år oversatte Markus Petersen-Clausen Bibelen til russisk ved hjelp av Google Translate. Jeg snakker dessverre ikke norsk og håper oversettelsen ble rimelig bra. Bibelen tar oss på veien til Jesus Kristus. Den følger oss gjennom kirkeåret og gjennom livene våre. «

1. Mose

1. Mose 1 1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Men jorden var øde og tom. Mørket lå over avgrunnen og Guds Ånd svevde over vannet. 3 Gud sa: La det bli lys! Og det var lys. 4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte mellom lys og mørke. 5 Gud kalte lyset dag og mørket kalte han natt. Det var kveld og det ble morgen: den første dagen. 6 Nå sa Gud: La det være et hvelv midt i vannet, og skille mellom vann og vann! Og slik ble det. 7 Gud skapte hvelvet, og det skilte vannet under hvelvet og vannet over hvelvet. 8 Gud kalte hvelvet himmel. Det var kveld og det ble morgen: den andre dagen. 9 Nå sa Gud: La vannet som er under himmelen samles sammen, og la det tørre land vise seg! Og slik ble det. 10 Gud kalte det tørre land jord, og ansamlingen av vann kalte han havet. Og gud så at det var bra. 11 Da sa Gud: La jorden bli grønn, planter som bærer frø og trær som bærer frukt på jorden, der deres frø er. Og slik ble det. 12 Jorden bar frem grønne ting, planter som bærer frø etter s